IMRO ĐỐI TÁC TIN CẬY LÂU DÀI CỦA BẠN

ĐẦU BẮN VÍT / MŨI BẮN VÍT (SCREW BIT)
THIẾT BỊ ĐIỆN/ TỰ ĐỘNG HÓA TOOLS/ DỤNG CỤ MÁY MÓC CẦM TAY THIẾT BỊ THỦY LỰC/ KHÍ NÉN THIẾT BỊ PHÒNG SẠCH
VẬT TƯ TIÊU HAO SMT PHỤ TÙNG MÁY SMT SMT FEEDER/ PLACING HEAD