Showing 1–12 of 14 results

[:en]

Bit type: Slotted – Phillip – Hex – Torx – Torx Plus-…

Các loại đầu v ít: Dẹt (Trừ) – Cộng – Lục giác – Hoa thị – …

Thân bit 4mm, 5mm[:]