IMRO built on a team of managers with many years of experience, deeply trained from domestic and international organizations will be the premise for iMRO’s strength. In its development strategy, iMRO company always listens to understand and pays special attention to the issue of building, creating and strengthening the staff of staff, engineers operating the business. Besides, with a network linked with OEMs from Japan, China and Europe, the US, our products are always guaranteed of quality as well as origin.

Our MISSION is to always deliver more, whether it’s spare parts, service or speed.

OUR MISSION IS TO ALWAYS DELIVER MORE, WHETHER IT’S PARTS, SERVICE OR SPEED.

(iMRO đươc xây dựng từ đội ngũ cán bộ quản nhiều năm kinh nghiệm được đào tạo chuyên sâu từ các tổ chức trong nước quốc tế sẽ tiền đề tạo sức mạnh của iMRO. Trong chiến lược phát triển của mình, công ty iMRO luôn lắng nghe để thấu hiểu được biệt chú trọng đến vấn đề xây dựng, kiến tạo củng cố đội ngũ cán bộ, kỹ điều hành doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, với mạng lưới liên kết với các OEM đến từ Nhật Bản, Trung Quốc Châu Âu, Mỹ các sản phẩm của chúng tôi luôn được đảm bảo về chất lượng cũng như nguồn gốc xuất xứ.

SỨ MỆNH của chúng tôi là luôn mang lại nhiều hơn nữa, cho dù đó là phụ tùng, dịch vụ hay tốc độ. )