Showing all 8 results

THIẾT BỊ ĐIỆN/ TỰ ĐỘNG HÓA

Biến tần Inverter

THIẾT BỊ ĐIỆN/ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ lập trình PLC

THIẾT BỊ ĐIỆN/ TỰ ĐỘNG HÓA

Khởi động từ contactor

THIẾT BỊ ĐIỆN/ TỰ ĐỘNG HÓA

The MELSEC FX1N series

THIẾT BỊ ĐIỆN/ TỰ ĐỘNG HÓA

The MELSEC FX1s series

THIẾT BỊ ĐIỆN/ TỰ ĐỘNG HÓA

The MELSEC FX2N series

THIẾT BỊ ĐIỆN/ TỰ ĐỘNG HÓA

The MELSEC FX3u series

0975 510 383