Đầu bắn vít dấu trừ – rãnh ngang 9mm – chuôi lục giác hex 6.35mm 1/4″, Slotted (-)

Kích thước:

– Mũi (tip point size): 0.4mm – 0.5mm – 0.6mm – 0.75mm – 0.9mm – 1.0mm

– Thân (body): 6.35mm / 1/4″

– Rãnh cài 9mm

– Chiều dài: 50mm – 75mm – 100mm – 120mm – 150mm – 200mm

0975 510 383