Đầu bắn vít dấu trừ – rãnh ngang – chuôi tròn – thân phi 4mm, Slotted (-)

Kích thước:

– Mũi (tip point size): 0.3mm – 0.4mm – 0.5mm

– Thân (body): φ4mm / D4 / Φ4mm

– Rãnh cài 11mm, có cánh

– Chiều dài: 40mm

0975 510 383