Đầu bắn vít hoa khế – rãnh ngang 11mm – chuôi bán nguyệt – thân phi 4mm, Torx – Hexwave (*)

Kích thước:

– Mũi (tip point size): T1 ~ T10

– Thân (body): φ4mm / D4 / Φ4mm

– Chuôi cài bán nguyệt halfmoon

– Chiều dài: 40mm – 44mm – 60mm – 64mm

Bit point size Screw size Bit point size Screw size Bit point size Screw size
T1 M1.0 T7 T25 M5
T2 M1.2 T8 M2.5/M2.6 T27 M6
T3 M1.4 T9 T30 M6
T4 M1.6 / M1.7 T10 M3 T40 M8/M10
T5 M2 T15 M3.5 T45 M10/M12
T6 M2/M3 T20 M4 T50 M12/M14

0975 510 383