Đầu bắn vít dấu cộng- rãnh 12mm – thân hex 6.35mm 1/4″, hai đầu

Kích thước:

– Thân lục giác Hex 6.35mm

– Mũi (tip point size) No.00 – No.0 – No.1 – No.2 / PH00 – PH0 – PH1 – PH2

– Rãnh cài 16mm

– Chiều dài 50, 75, 100, 150, 200, 300 mm

Bit point size Screw size 
No.0 M1.4-M2.6
No.1 M2-M3
No.2 M3-M5
No.3 M6-M8

0975 510 383