Đầu bắn vít dấu cộng – rãnh ngang – chuôi tròn – thân phi 5mm, Phillip – Plus – (+)

Kích thước:

– Mũi (tip point size) No.00 – No.0 – No.1 – No.2 / PH00 – PH0 – PH1 – PH2

– Thân (body): φ5mm

– Chiều dài: 50mm – 60mm – 80mm – 100mm – 120mm – 150mm – 200mm

Bit point size Screw size 
No.0 M1.4-M2.6
No.1 M2-M3
No.2 M3-M5
No.3 M6-M8

 

0975 510 383