Đầu bắn vít dấu cộng – rãnh cài 14mm – chuôi lục giác hex 5mm, Phillip – Plus – (+)

Kích thước:

– Mũi (tip point size) No.00 – No.0 – No.1 – No.2 / PH00 – PH0 – PH1 – PH2

– Thân lục giác (body): 5mm

– Rãnh cài 14mm

– Chiều dài: 50mm – 75mm – 100mm – 120mm  – 150mm – 200mm – 300mm

Bit point size Screw size 
No.0 M1.4-M2.6
No.1 M2-M3
No.2 M3-M5
No.3 M6-M8

 

0975 510 383