Màn nhựa PVC chống tĩnh điện trong suốt

Trong suốt, khả năng kháng cháy ngọn lửa cấp V-2.
Bề mặt kháng ≤ 108Ωcm, bề mặt kháng kim loại nặng
Độ dầy: 0.3 , 0.5 , 0.8 , 1.0 , 1.5 mm
Khổ rộng: 800mm, 1000mm và 1200mm
Cuộn dài: 20, 30, 40m.

0975 510 383