Thảm dính bụi phòng sạch Sticky mat 30 tấm

Chất liệu: Polyester
Màu sắc: Xanh
Tính năng: Dính bụi phòng sạch
Kích thước: 24” x 36” (60 x 90 cm)
Đóng gói: 10 tấm / 1 tập
Thời gian: Tùy theo đơn đặt hàng
Độ dính: 35 Micro (+-5 Micro)

0975 510 383