Dây tiếp đất chống tĩnh điện 1 tròn 1 kẹp

– Loại: 1 đầu tròn / 1 đầu kẹp
– Kích thước: 2,4m
– Đường kính dây: 2.4mm
– Tinh năng: Dây nối chống tĩnh điện

0975 510 383