Dây tiếp đất chống tĩnh điện 2 đầu tròn

Chất liệu:
Màu sắc: Đen
Kích thước: 1,8m
Tính năng: Chống tĩnh điện
Đóng gói: Theo yêu cầu
Thời gian: Tùy theo đơn đặt hàng

0975 510 383