Đầu bắn vít lục giác – rãnh cài 9mm – chuôi lục giác Hex 6.35mm 1/4″, Hexagon (⬡)

Kích thước:

– Mũi (tip point size): H0.71 ~ H8

– Thân (body): hex 6.35mm 1/4″

– Chuôi cài lục giác rãnh 9mm

– Chiều dài: 50mm – 65mm – 75mm – 100mm

Bit point size Cap screw Set screw Bit point size Cap screw Set screw
H0.71 M1.4-M1.8 H3 M4 M6
H0.89 M1.2 H4 M5 M8
H1.27 M1.4 M2.5 M2.6 H5 M6, 1/4″ M10
H1.5 M1.6 M2 M3 H6 M8, 5/16″ M12 M14
H2 M2.5 M2.6 M4 H8 M10, 3/8″, 7/16″ M16
H2.5 M3 M5 H10 M12, 1/2″ M18, M20

0975 510 383