Đầu bắn vít lục giác – rãnh ngang 11mm – chuôi tròn – thân phi 4mm, Hexagon (⬡)

Kích thước:

– Mũi (tip point size): H1.5 ~ H3

– Thân (body): φ4mm / D4 / Φ4mm

– Chuôi cài rãnh 11mm, có cánh

– Chiều dài: 40mm – 50mm – 60mm

Bit point size Cap screw Set screw Bit point size Cap screw Set screw
H0.71 M1.4-M1.8 H3 M4 M6
H0.89 M1.2 H4 M5 M8
H1.27 M1.4 M2.5 M2.6 H5 M6, 1/4″ M10
H1.5 M1.6 M2 M3 H6 M8, 5/16″ M12 M14
H2 M2.5 M2.6 M4 H8 M10, 3/8″, 7/16″ M16
H2.5 M3 M5 H10 M12, 1/2″ M18, M20

0975 510 383