PRODUCTS

PRODUCTS

1.Trading production consumable and machine spare parts, tools for production industry companies ( electronic, mechanic,SMT….). ( Cung cấp vật tư / nguyên phụ liệu, dụng cụ thiết bị phụ trợ cho các ngành công nghiệp sản xuất ( Điện tử, khí, SMT….))

                                                       

2.Distribution of automation parts, pneumatic component and liner motions

(Kinh doanh, phân phối sản phẩm tự động hóa, thiết bị khí nén thủy lực, vòng bi ray trượt).                                                           

3.Machinery as customer requirements: spindle, clamper or trolley (Tư vấn thiết kế chế tạo đồ gá, băng tải, xe đẩy và gia công cơ khí chính xác)