MRO là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực cung cấp các vật tư, thiết bị sử dụng trong phòng sạch và ESD kể đến như giày, dép ESD, quần áo ESD, thảm sàn ESD….

        Chúng tôi cảm kết luôn cung cấp những mặt hàng đạt tiêu chuân cao về chất lượng cũng như chế độ chăm sóc bảo hành tốt nhất trên thi trường.