factory

Bảo dưỡng công  nghiệp đóng vai trò quan trọng với các nhà máy . Bảo dưỡng là thực hiện các tác vụ giúp duy trì năng lực của thiết bị, qua đó đảm bảo tính liên tục trong sản xuất giúp nâng cao năng suất và tính cạnh tranh của sản phẩm.

QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG

Chúng tôi cung cấp đa dạng các gói dịch vụ bảo dưỡng

Bảo dưỡng trọn gói nhà máy:

- Hạng mục bảo dưỡng: Dây truyền sản xuất, Hệ thống cơ điện, Hệ thống cơ sở hạ tầng nhà máy, thiết bị văn phòng.

- Nội dung gói dịch vụ:

  • Bảo dưỡng ngày: kiểm tra hàng ngày phát hiện nguy cơ để chủ động trong kế hoạch sửa chữa, thay thế phù hợp, không gây ảnh hưởng đến sản xuất. Ghi chép, tổng hợp dữ liệu làm cơ sở để phân tích giúp nâng cao khả năng dự đoán và cải tiến.
  • Bảo dưỡng tuần, tháng, năm: Tùy vào điều kiện thực tế chúng ta sẽ có những quy trình phù hợp.

Bảo dưỡng định kỳ nhà máy

-  Hạng mục bảo dưỡng: Dây truyền sản xuất, hệ thống cơ điện, hệ thống hạ tầng nhà máy, thiết bị văn phòng.

- Nội dung gói dịch vụ: Cung cấp cho các bạn giải pháp nhân lực và kĩ thuật toàn diện trong bảo dưỡng định kỳ nhà máy - Một công việc đòi hỏi hoàn thành nhiều hạng mục trong khoảng thời gian ngắn với chất lượng cao.

Bảo dưỡng đột xuất

Bất kể khi nào, bạn cần chúng tôi sẵng sàng phục vụ.